?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 游戏培训-手机游戏开?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/m_style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/linshi.css"/> <script type="text/javascript" src="/js/new/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/new/zindex.js"></script> <script src="/js/new/pubuliu.js" type="text/javascript"></script> <!--[if lt IE 10]> <script type="text/javascript" src="js/PIE.js"></script> <![endif]--> <script language="javascript"> $(function() { if (window.PIE) { $('.rounded').each(function() { PIE.attach(this); }); } }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="/" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2927006258&site=qq&menu=yes" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <div class="t_lsj"><a href="http://www.feicuiedu.com" class="t_set" rel="nofollow">集团ȝ</a><span>|</span><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/lianxifangshi-216.html" target="_blank" class="t_lianxi">联系我们</a> <!--- <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a>---></div> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>400 8229 926</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/xiaoqu-204.html">关于校区</a></li> <li><a href="/Profession/Index.html">评体系</a></li> <li><a href="/shizi/shizituandui/Index.html">名师团队</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/Index.html">明星学员</a></li> <li><a href="/learnarea/Index.html">学习园地</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">׃保障</a></li> <li><a href="/news/redianxinwen/Index.html">新闻动?/a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"> <a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" title="其他首屏导航下通栏q告"><img src="/upload/Push/201504/20150407122900723027.jpg" alt="其他首屏导航下通栏q告" onclick='GetTotal(this)'/></a></div></div> <!-- <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="#" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_lianxi">联系我们</a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_set">设ؓ首页</a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>010-65680080</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="#">|站首页</a></li> <li><a href="#">关于校区</a></li> <li><a href="#">评体系</a></li> <li><a href="#">名师团队</a></li> <li><a href="#">明星学员</a></li> <li><a href="#">学习园地</a></li> <li><a href="#">׃保障</a></li> <li><a href="#">新闻动?/a></li> <li><a href="#">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"><a href="#" title=""><img src="/images/new/z_ban.jpg" alt="" /></a></div></div> --> <div class="one"> <script type="text/javascript"> function ShowtesezhilvTab(id_num,num){ for(var i=0;i<2;i++){ document.getElementById("tesezhilvTab_"+id_num+i).className="tesezhilvTabOff" } for(var i=0;i<2;i++){ document.getElementById("tesezhilvCon_"+id_num+i).style.display="none" } document.getElementById("tesezhilvTab_"+id_num+num).className="tesezhilvTabOn"; document.getElementById("tesezhilvCon_"+id_num+num).style.display="block"; } </script> <div id="full"><!--full--> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="course_sys_list"> <div class="recommend"> <div class="recommend_title"> <span class="title_name color_b"><h1>手机游戏开发课E?/h1></span> </div> <div class="recommend_cn"> <div class="recommend_cn_cn color_c"> <div class="recommend_img"><img src="/upload/column/201407/20140722120123659613.jpg" alt="手机游戏开发课E?/></div> <p>在国外,手机游戏正在l历一个黄金发展时期。日本是游戏产业最发达的国Ӟ早在几年前,日本的手机游戏业已l蓬勃发展v来。就拿全球最大的手机Java游戏怸宫\武来_从他2000q创办手机游戏公司开始,只花?q时_在日本q个全球最大的手机游戏市场建立了霸业,实现q营?300万美元的奇迹。目前,中国?000多万电脑|络用户Q而中国的手机用户却已l超q?ѝ与PC游戏不同Q手机游戏摆׃U缆的束~,h随时、随地、随w的特点Q更适合Z在移动中休闲和娱乐。显Ӟ手机游戏产业一旦启动,其能量将不亚于目前的电脑|络游戏。随着手机游戏产业发展环境的日益成熟,其发展速度一日千里?/p> <span class="course_right_title_but"> <ul> <li><a href="/baoming/" target="_blank">在线报名</a></li> <li><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank">点击咨询</a></li> </ul> </span> </div> </div> <!-- <div class="recommend_title"> <span class="title_name color_b"><h1>素描及^面设计基评</h1></span> </div> <div class="recommend_cn"> <div class="recommend_cn_cn color_c"> <div class="recommend_img"><img src="/upload/column/201407/20140728180609158879.jpg" alt="素描及^面设计基评"></div> <p>教学内容Q? 素描基础Q素描石膏几何体Q素描静物,素描矌像,人物速写? 教学目标Q掌握素描绘M及速写技法,掌握透视原理和基本素描关p,Z后三l阶D늚学习打下良好的绘d底?/p> <span class="course_right_title_but"> <ul> <li><a href="/baoming/" target="_blank">在线报名</a></li> <li><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank">点击咨询</a></li> </ul> </span> </div> </div>--> </div> <div><img src="/images/aot_pic.jpg" width="670" height="26"></div> </div> <div class="course_sys_list01"> <div class="course_sys_list_title">本专业课E详?/div> <div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723122745629670.jpg" alt="阶段一Q手机游戏策?/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame1-465.html">阶段一Q手机游戏策?/a></b> <p>教学内容:Ҏ手机游戏市场需求及目标消费体Q制定游戏品的创意、提案和{划,分析数据Q游戏品的立项和核心玩法设定、数D定;制定游戏开发的程及控?</p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723122433406929.jpg" alt="阶段二:手机游戏原画设计"/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame2-464.html">阶段二:手机游戏原画设计</a></b> <p>教学内容:训练手绘能力和色彩感觉,学习各种不同风格的绘L巧,完成游戏人物、场景、道L斚w的设计制作,学习PHOTOSHOPQICONXP{主绘图Y?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723120920784066.jpg" alt="阶段三:手机游戏道具设计"/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame-463.html">阶段三:手机游戏道具设计</a></b> <p>教学内容:学习2D?Q?D?D场景的一些区分方式武器类道具的制作过E,布线、分D徏模以及调整布模型布U的Ҏ,3D游戏中地形、天I的囄制作及拼接方?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723120427159941.jpg" alt="阶段四:手机游戏E序基础"/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame4-462.html">阶段四:手机游戏E序基础</a></b> <p>教学内容:学习j2me和C++语言基础Q掌握数据结构和法Q培养良好的数学Q物理,计算机及操作pȝ知识Q锻g谨的逻辑思维Q完成项目要求的E序代码~写工作?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723115615240264.jpg" alt="阶段五:手机游戏场景设计"/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame5-461.html">阶段五:手机游戏场景设计</a></b> <p>教学内容Q手机像素图制作技术、网l游戏界面制作掌握像素图制作技术,理解抽象囑ŞQ掌握基本设计能力。辅助徏{创建,主要建筑创徏Q虚拟游戏场景实现掌握游戏场景制作技术,完成场景整合?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723115444386660.jpg" alt="阶段六:手机游戏角色制作"/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame6-460.html">阶段六:手机游戏角色制作</a></b> <p>Photoshop CS2操作、原M艌Ӏ色彩理Z表现技法。熟l掌握Photoshop CS2软gQ熟l运用色彩理论,熟练掌握游戏所需要的动作规律L技?掌握手机游戏人物角色的创作?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div><div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140723111038268468.jpg" alt="阶段七:手机游戏E序开?/></div> <div class="course_sys_list_content "> <b><a href="/Profession/game/mobilegame/201407/mobilegame7-459.html">阶段七:手机游戏E序开?/a></b> <p>教学内容:学习2D?Q?D?D场景的一些区分方式武器类道具的制作过E,布线、分D徏模以及调整布模型布U的Ҏ,3D游戏中地形、天I的囄制作及拼接方法?/p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank" > <img src="http://www.mkwdal.tw/images/button03.gif" width="90" height="22" /></a></p> </div> </div> <!-- <div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140731173714815097.jpg" alt="阶段一Q素描绘d"></div> <div class="course_sys_list_content "> <b>阶段一Q素描绘d</b> <p>教学内容Q? 素描基础Q素描石膏几何体Q素描静物,素描矌像,人物速写? 教学目标Q掌握素描绘M及速写技法,掌握透视原理和基本素描关p,Z后三l阶D늚学习打下良好的绘d底? </p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank"> <img src="http://www.mkwdal.tw//images/new/button03.gif" width="90" height="22"></a></p> </div> </div> <div class="course_sys_list_cn"> <div class="course_sys_list_pic"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/image/201407/20140730100957348262.jpg" alt="阶段二:PSq面设计基础"></div> <div class="course_sys_list_content "> <b>阶段二:PSq面设计基础</b> <p>教学内容Q? q面设计理论,色彩构成 、^面构成。PSq面设计QPS软g基础、^面设计案例。PS手绘基础? 教学目标Q? 掌握PSq面基本技法,掌握基本UI设计基础Q熟悉电脑手l? </p> <p><a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" target="_blank"> <img src="http://www.mkwdal.tw//images/new/button03.gif" width="90" height="22"></a></p> </div> </div>--> <div style=" width:670px; float:left;height:10px; "></div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="class_type"> <ul id="menu"> <li> <div class="works_lb"><span style="float:left; padding-left:7px;"><a href="/Profession/game/" target="_blank">游戏评</a></span></div> <ul> <li><a href="/Profession/game/wangyou/">游戏角色设计基础评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxichangjing/">游戏场景设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxidonghua/">游戏动画设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxiteXiao/">游戏Ҏ设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/mobilegame/">手机游戏开发课E?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/games/">游戏工专业评</a><i></i></li> </ul> </li> <li> <div class="works_lb"><span style="float:left; padding-left:7px;"><a href="/Profession/dongman/" target="_blank">动O评</a></span></div> <ul> <li><a href="/Profession/dongman/sumiao/">素描及^面设计基评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动O游戏设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/flasha/">p后期制作培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/h/">pҎ培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshishuzitexiaoshejijingying/">3Dp电媄Ҏ专业评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/donghua/">UI设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshimoxing/">p模型设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yuanhuagainianshejijingying/">原画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshijiaose/">三维动画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/maya/">maya动画培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/z/">职业素养日常CgA评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/d/">2D动画制作培训评</a><i></i></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="bot"> <div class="bot_c"> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏评</li> <li><a href="/Profession/game/wangyou/">游戏角色设计基础评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxichangjing/">游戏场景设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxidonghua/">游戏动画设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxiteXiao/">游戏Ҏ设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/mobilegame/">手机游戏开发课E?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/games/">游戏工专业评</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">2D|游开?/a><i></i></li> <li><a href="#">3D高|络游戏E序开?/a><i></i></li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏Ҏ设计</a><i></i></li> <li><a href="#">高游戏{划_英</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏原画_英专业</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动O评</li> <li><a href="/Profession/dongman/sumiao/">素描及^面设计基评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动O游戏设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/flasha/">p后期制作培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/h/">pҎ培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshishuzitexiaoshejijingying/">3Dp电媄Ҏ专业评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/donghua/">UI设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshimoxing/">p模型设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yuanhuagainianshejijingying/">原画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshijiaose/">三维动画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/maya/">maya动画培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/z/">职业素养日常CgA评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/d/">2D动画制作培训评</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">作品展示</li> <li><a href="/shows/television/">p作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/manga/">动O作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/opus/">游戏作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/project/">目包装</a><i></i></li><li><a href="/shows/corporation/">官方作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/video/">视频作品</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">׃保障</li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院明星学员栏目主要记录了历届从翠教育郑州动O游戏学院毕业的且目前薪资待遇和实力较高的明星学员Q翡教育郑州动漫游戏学院的明星学员现已成ؓ游戏动O行业的中砥柱? class="">明星学员</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院合作企业栏目记录了与学院达成合作关系的一些国内知名企业,׃翠教育郑州动O游戏学院的毕业学员的实际操作能力普遍高于其他培训机构Q已l与国内一些企业达成共识,翠教育郑州动O游戏学院已经成ؓq些企业的定点的人才输送机构? class="">合作企业</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/" target="_blank" title="" class="">职位介绍</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/sd-1619.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427111707171996.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/yy-1618.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427105859444707.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/xh-1617.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427102854441494.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/hz-1616.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427100806745926.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201409/sd-1100.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201409/20140918122859781060.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201409/ds-1099.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201409/20140918120753761694.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/feicuijiaoyu-745.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616141043489985.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/744.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616140710326064.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/743.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616135512288846.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/742.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616134751598712.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/feicuijiaoyu-737.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130615142831483607.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/734.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130615164123414764.jpg"/></a> </div> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址Q?郑州金水区纬五\21h南教育学院五? Copyright @ 2010-2013 郑州翠教育完美I间p动O实训基地 版权所?豫ICP?2036804?13 电话Q?371-65682658</div> </div> <script type="text/javascript" src="/zty/js/zzfeicuiedu.js"> </script><SCRIPT language=javascript type=text/javascript> document.oncontextmenu=new Function('event.returnValue=false;'); document.onselectstart=new Function('event.returnValue=false;'); </SCRIPT> <!--<div class="bot"> <div class="bot_c"> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏评</li> <li><a href="#">2D|游开?/a><i></i></li> <li><a href="#">3D高|络游戏E序开?/a><i></i></li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏Ҏ设计</a><i></i></li> <li><a href="#">高游戏{划_英</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏原画_英专业</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动O评</li> <li><a href="#">动O动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">动O栏目包装后期</a><i></i></li> <li><a href="#">动O模型渲染设计</a><i></i></li> <li><a href="#">p角色动画设计_英</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">学习园地</li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">׃保障</li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> <a href="#" title="完美世界U技有限公司"><img src="/images/new/hehb_1.gif" alt="" /></a> </div> </div> </div> <div class="yqlj"> <div class="yqlj_c"> <span>友情链接</span> <a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a>|<a href="#">长沙安卓培训</a> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址Q北京市朝阳区徏国门外大?2?3?翠教育 完美I间北京国N游戏动O学院@ 2010-2013 北京市朝阛_昭阳软g教育培训学校 版权所?京ICP?2036804</div> </div> --> <a href="http://www.mkwdal.tw/"><span class="STYLE1">ʮֿ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- 2015-08-13 09:37:38{֏-->