?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> p动画、媄视后期和p包装的区?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/m_style.css"/> <script type="text/javascript" src="/js/new/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/new/zindex.js"></script> <script src="/js/new/pubuliu.js" type="text/javascript"></script> <!--[if lt IE 10]> <script type="text/javascript" src="js/PIE.js"></script> <![endif]--> <script language="javascript" type="text/javascript"> $(function() { if (window.PIE) { $('.rounded').each(function() { PIE.attach(this); }); } }); function gbdx(num) { var str = document.getElementById("z_dy_nrs").innerHTML; strs = str.replace(/14|12|16/g, num); //扚w替换 document.getElementById("z_dy_nrs").innerHTML = strs; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="/" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2927006258&site=qq&menu=yes" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <div class="t_lsj"><a href="http://www.feicuiedu.com" class="t_set" rel="nofollow">集团ȝ</a><span>|</span><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/lianxifangshi-216.html" target="_blank" class="t_lianxi">联系我们</a> <!--- <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a>---></div> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>400 8229 926</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/xiaoqu-204.html">关于校区</a></li> <li><a href="/Profession/Index.html">评体系</a></li> <li><a href="/shizi/shizituandui/Index.html">名师团队</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/Index.html">明星学员</a></li> <li><a href="/learnarea/Index.html">学习园地</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">׃保障</a></li> <li><a href="/news/redianxinwen/Index.html">新闻动?/a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"> <a href="http://chat.looyu.com/chat/chat/p.do?c=52462&f=117030&g=81362" title="其他首屏导航下通栏q告"><img src="/upload/Push/201504/20150407122900723027.jpg" alt="其他首屏导航下通栏q告" onclick='GetTotal(this)'/></a></div></div> <!--<div class="top"> <div class="top_c"> <a href="#" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_lianxi">联系我们</a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_set">设ؓ首页</a> <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>010-65680080</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="http://20.14.3.40/">|站首页</a></li> <li><a href="#">关于校区</a></li> <li><a href="#">评体系</a></li> <li><a href="#">名师团队</a></li> <li><a href="#">明星学员</a></li> <li><a href="#">学习园地</a></li> <li><a href="#">׃保障</a></li> <li><a href="#">新闻动?/a></li> <li><a href="#">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"><a href="#" title=""><img src="/images/new/z_ban.jpg" alt="" /></a></div></div> --> <div class="one"> <div class="ft_l z_l"> <div class="z_l_bt"><p class="ft_l bt_a"><a href="/news/school/">校区新闻</a> </p><div class="ft_r z_xyzp_lei"></div></div> <div class="z_dy_bt"> <h2>p动画、媄视后期和p包装的区?/h2> <p>文章出处Q?span></span><span></span>发表旉Q?span>2015-10-13</span>?b onclick="gbdx(16)">?/b><b onclick="gbdx(14)">?/b><b onclick="gbdx(12)">?/b>?/p> </div> <div class="z_dy_nr" id="z_dy_nrs"> <div> <p> 作ؓ动画以及p{各U新媒体制作专业的学生来_p动画、媄视后期、媄视包装是未来的普遍行业走向? </p> <p align="center"> <img alt="" src="/upload/20151013/2015101314214569.jpg" /> </p> <p>   </p> <p> 1.p动画<br /> q个不用多说Q媄视动M是我们所看到的三l动画,比如说《功夫熊猫》、《马辑֊斯加》、《冰河世U》等。这些知名的三维动画。但在咱们国内,三维动画行业现状q不乐观。要是说起国内一些比较知名的三维动画片,g一个都说不上来。三l动L在国内迅速发展,制作要求_ֺ很高Q往往一个三l动画项目,需要几十h甚至几百人组成流水线来完成,每个人只负责其中的一部分Q徏模或材质或灯光或动画或特效,形式比较重复Q对于一个刚刚入行的制作人员来说Q想在这行上做到最好ƈ不容易? </p> <p> 2.p后期<br /> p后期分ؓ两个方向Q一个是电媄电视剧类后期Q一个是包装cd期?br /> 那什么是“后期”呢Q其实就是CG斚w后箋方向的制作。比如我们去lCG产品dҎ、音效、剪辑等{?br /> q里所说的电媄电视剧类后期Q是一部媄片在拍摄之后Q对q整体q行制作。说的再l致一些就是利用实际拍摄所得的素材Q通过三维动画和合成手D制作特技镜头Q然后把各组镜头剪辑CP形成完整的媄片,q且为媄片制作声韟뀂一般需要几十个人的团队合作完成Q媄片拍摄需要其他h配合完成Q而你只需要对qq行Ҏ制作、剪辑合成等{。一般来_对于刚刚毕业的大学生来说Q由于没有项目经验以及工作经验,惌辑ֈ电媄U别的制作水品很难,从事q方面的<a href='http://www.mkwdal.tw/zty/yingshihouqi' target='_top'>后期制作</a>Q都是从利用软g擦除q中的不需要的物体、进行简单的剪辑合成、简单的Ҏ制作h的。工作中也不乏有一些枯燥?br /> 包装cd期,我们在后面有详细介绍? </p> <p> 3.p包装<br /> 说到q个p包装q个词,又给大家带来了意思新鲜感。确切的_p包装应该成ؓ电视包装Q是对电视频道的整体包装。没有一所大学开讄关针Ҏ的专业。最早做电视包装的h员,是从q面设计、广告制作{行过来的?br /> 关于概念。什么是电视包装呢?单来_是电视上所播放的节目片头制作,也可以说是动态视频设计,很好玩,待遇不错Q一般想来都是电视台的事情,但是实际中,都是一些制作公司在设计。工作需要点头脑风暴Q不同于一些小剪辑Q属于专业动态行业,针对于电视^収ͼ一般职业叫视频设计师? </p> <p> 关于制作。电视包装不同于其他<a href='http://www.mkwdal.tw' target='_top'>游戏动O</a>CG行业Q从制作学习的角度讲Q单人可以通过创意、制作、后期合成,完成一个完整栏目的制作Q也可以通过团队合作完成制作QŞ式灵z,不管是体现自我成感成长Z个自由工作者,q是Z后的独立发展打基Q都可以兼顾。在行业实际工作中,目周期短,cd多样Q可以接触到各种风格的制作,或传l,或时,对于制作人员来说Q除了技术提高之外,q有利于提高自nl合素质及能力? </p> <p> 关于׃。现在咱们打开电视Q能收到几十个电视台Q在全国各地Q又有几千个地方电视収ͼq些台的改版从每q的1?ơ发展到现在每年改版3?ơ甚x多。在q个飞速发展的行业Q各频道的竞争非常激烈,只有通过好的电视包装才能博得q大收视者的眼球Q各电视C仅一q里更换电视的整体包装,也时常更换各栏目的包装!电视包装的就业面很广Q你可以从事电视栏目包装、网l媒体后期、新媒体制作、后期剪辑等工作Q就业单位們֐?a href='http://www.mkwdal.tw/zty/yingshihouqi' target='_top'>p制作</a>公司、多媒体公司、文化传播公司、大型事业单位。而且现在|络时代的发展万分迅速,竞争力度也特别大Q怎么凸显竞争力呢Q包装就是他们力求突破的一U方式!所以,׃电视包装也逐渐发展到网l^台。就q我们在公交、地铁、各公园、楼宇上的LEDq告看到的传媒短片和囄的制作,都出自于各种包装公司Q所以,脓q生zȝ行业Q就业越乐观Q因为市场大? </p> <p>   </p> <p> <a href='http://www.mkwdal.tw/' target='_top'>郑州翠教育</a><a href='http://www.mkwdal.tw/' target='_top'>p动O培训</a>基地 </p> <p> <a href="http://www.mkwdal.tw">http://www.mkwdal.tw</a> </p> </div> <div> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_sqq" data-cmd="sqq" title="分n到QQ好友"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_mshare" data-cmd="mshare" title="分nC键分?></a><a href="#" class="bds_tqf" data-cmd="tqf" title="分n到腾讯朋?></a>分nl小伙伴?</div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"24"},"share":{},"image":{"viewList":["sqq","qzone","tsina","tqq","weixin","renren","mshare","tqf"],"viewText":"分nl小伙伴们:","viewSize":"24"}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script> </div> </div> <div class="z_js_tjyd"> <div class="z_js_wen_bt"> <p class="ft_l"><span>推荐阅读</span><i></i></p><a href="#" class="ft_r"></a> </div> <ul class="wz_tjlb z_jswz_tjlb"> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201511/yingshi-1819.html">学媄视后期制作怎么P</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201510/yingshi-1768.html">p动画、媄视后期和p包装的区?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201509/yingshi-1753.html">L学什么技术好</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201509/hangye-1752.html">p后期制作的就业前景分?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201509/dongman-1746.html">沛_动O学校哪里?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201509/yingshi-1745.html">郑州最好的p动画培训机构</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201509/yingshi-1743.html">p后期培训的三大方?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201509/yingshi-1742.html">郑州哪里有媄视后期培?</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201509/dongman-1741.html">从动漫到pQƈ不仅仅是在电影院看动画?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201509/donghua-1740.html">三维动画制作要注意哪些问?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201509/xueshenme-1738.html">现在学什么技术好</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201509/sanwei-1737.html">三维动画与^面设计的区别和联p?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201509/yingshi-1730.html">怎么选择p后期培训学校</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201509/wanmeikongjian-1729.html">完美I间p动画培训开讑֓些课E?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201509/yingshi-1728.html">p后期培训班哪个更专业</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201508/yingshi-1723.html">学好p后期制作 高薪׃不是?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201508/1722.html">电媄、动漫等四行业投资前景被普遍看好</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201508/yingshi-1719.html">学媄视动dȝ道了解的知识</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201507/yingshi-1706.html">p后期培训Q河南媄视后期培训学?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201507/youxidongman-1703.html">郑州翠教育游戏动O学院</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201507/sanweidonghua-1694.html">学习三维动画设计怎么P</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201507/dongman-1693.html">郑州动O学校有哪?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201507/sanweidonghua-1692.html">三维动画设计专业学习哪些软g</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201506/texiao-1682.html">电媄Ҏ制作应进入编剧环?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201506/gaokao-1679.html">高考落榜,学什么技术好</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201506/jiuye-1678.html">郑州翠教育׃季,学员技术强引围观</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201506/gaokao-1672.html">高考落榜如何选择\</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201506/dongmansheji-1668.html">最专业动O设计学校-郑州翠教育</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/school/201506/aixinjieli-1667.html">郑州翠教育“爱心接力”,拯救生命献“爱</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201506/sanweidonghua-1666.html">三维动画培训学习什么课E?/a></li> <!-- <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li> <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li> <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li> <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li> <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li> <li><b>+</b><a href="#">如何用unity3D写iphone的重力感?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014三大战略曝光 |游市场布局完成</a></li> <li><b>+</b><a href="#">初中、高中毕业学什么较有前?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">2014q游戏业投资?48亿元 回报?1?/a></li> <li><b>+</b><a href="#">史上最隑ְ业季 应聘者需要会玩游戏?</a></li>--> </ul> </div> </div> <div class="ft_r z_r"> <div class="yuan shipin"> <div class="ty_h_bt"> <p>免费视频</p><i></i><a href="/videos/videos/Index.html" class="ft_r z_zxsp_jc"></a> </div> <div class="shipin_tj"> <a href="/videos/videos/201504/sportime-621.html" title="p二班学员AEp作品Q体育时?><i></i> <p>p二班学员AEp作品Q体育时?b></b></p><img src="/upload/image/201504/20150409162152728807.jpg" alt="" /> </a> <!-- <a href="#" title=""><i></i> <p>游戏动画设计基础教学<b></b></p><img src="/images/new/zuopin_1.jpg" alt="" /> </a>--> </div> <ul class="sp_ul"> <li><i></i><a href="/videos/videos/201504/aezuopin-622.html" title="p二班学员AEp作品:Ƨ洲?>p二班学员AEp作品:Ƨ洲?/a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201504/mymusic-620.html" title="p二班学员AEp作品Q我的音?>p二班学员AEp作品Q我的音?/a><b></b></li><li><i></i><a href="/videos/videos/201504/zuopin-619.html" title="p二班AEp作品:新闻">p二班AEp作品:新闻</a><b></b></li> <!-- <li><i></i><a href="#" title="完美I间游戏培训毕业生经验分?>3D高|络游戏E序开?/a><b></b></li> <li><i></i><a href="#" title="完美I间游戏培训毕业生经验分?>完美I间游戏培训毕业生经?/a><b></b></li> <li><i></i><a href="#" title="完美I间游戏培训毕业生经验分?>高中生“技?学历”名企委?/a><b></b></li> <li><i></i><a href="#" title="完美I间游戏培训毕业生经验分?>高游戏{划_英评</a><b></b></li> <li><i></i><a href="#" title="完美I间游戏培训毕业生经验分?>完美I间毕业生经验分?/a><b></b></li>--> </ul> </div> <div class="yuan z_zxsp"> <div class="z_zxsp_bt"><p class="ft_l">开班信?/p><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2927006258&site=qq&menu=yes" class="ft_r z_kbxx_zx"></a></div> <div class="z_zxsp_lb"> <ul class="z_zxsp_ul"> <li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201507/kaiban-1607.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201504/20150413115250568197.jpg" alt="郑州完美I间入学指南" /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201507/kaiban-1607.html" class="ft_r">郑州完美I间入学指南</a></li><li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201503/ys-1512.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201501/20150129105433565796.jpg" alt="三维(3d)p动画培训" /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201503/ys-1512.html" class="ft_r">三维(3d)p动画培训</a></li><li><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201503/ys-1398.html" class="ft_l"><img src="/upload/news/201501/20150104173603387890.jpg" alt="2015首开?报名有礼 " /></a><a href="/kaibanxinxi/kaiban/201503/ys-1398.html" class="ft_r">2015首开?报名有礼 </a></li> <!-- <li><a href="#" class="ft_l"><img src="/images/new/shipin_1.jpg" alt="" /></a><a href="#" class="ft_r">游戏动画设计基础教学</a><p class="ft_r">开课时_11-26 11:00</p></li> <li><a href="#" class="ft_l"><img src="/images/new/shipin_1.jpg" alt="" /></a><a href="#" class="ft_r">游戏动画设计基础教学</a><p class="ft_r">开课时_11-26 11:00</p></li> <li><a href="#" class="ft_l"><img src="/images/new/shipin_1.jpg" alt="" /></a><a href="#" class="ft_r">游戏动画设计基础教学</a><p class="ft_r">开课时_11-26 11:00</p></li>--> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="bot"> <div class="bot_c"> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏评</li> <li><a href="/Profession/game/wangyou/">游戏角色设计基础评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxichangjing/">游戏场景设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxidonghua/">游戏动画设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/youxiteXiao/">游戏Ҏ设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/mobilegame/">手机游戏开发课E?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/games/">游戏工专业评</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">2D|游开?/a><i></i></li> <li><a href="#">3D高|络游戏E序开?/a><i></i></li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏Ҏ设计</a><i></i></li> <li><a href="#">高游戏{划_英</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏原画_英专业</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动O评</li> <li><a href="/Profession/dongman/sumiao/">素描及^面设计基评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动O游戏设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/flasha/">p后期制作培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/h/">pҎ培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshishuzitexiaoshejijingying/">3Dp电媄Ҏ专业评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/donghua/">UI设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshimoxing/">p模型设计评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yuanhuagainianshejijingying/">原画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshijiaose/">三维动画设计培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/maya/">maya动画培训评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/z/">职业素养日常CgA评</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/d/">2D动画制作培训评</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">作品展示</li> <li><a href="/shows/television/">p作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/manga/">动O作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/opus/">游戏作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/project/">目包装</a><i></i></li><li><a href="/shows/corporation/">官方作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/video/">视频作品</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">׃保障</li> <li><a href="/jiuyebaozhang/mingxingxueyuan/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院明星学员栏目主要记录了历届从翠教育郑州动O游戏学院毕业的且目前薪资待遇和实力较高的明星学员Q翡教育郑州动漫游戏学院的明星学员现已成ؓ游戏动O行业的中砥柱? class="">明星学员</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院合作企业栏目记录了与学院达成合作关系的一些国内知名企业,׃翠教育郑州动O游戏学院的毕业学员的实际操作能力普遍高于其他培训机构Q已l与国内一些企业达成共识,翠教育郑州动O游戏学院已经成ؓq些企业的定点的人才输送机构? class="">合作企业</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/" target="_blank" title="" class="">职位介绍</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/sd-1619.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427111707171996.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/yy-1618.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427105859444707.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/xh-1617.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427102854441494.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201504/hz-1616.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201504/20150427100806745926.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201409/sd-1100.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201409/20140918122859781060.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201409/ds-1099.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201409/20140918120753761694.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/feicuijiaoyu-745.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616141043489985.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/744.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616140710326064.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/743.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616135512288846.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/742.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130616134751598712.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/feicuijiaoyu-737.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130615142831483607.jpg"/></a><a href="/jiuyebaozhang/hezuoqiye/201306/734.html" target="_blank"><img src="http://www.mkwdal.tw//upload/news/201306/20130615164123414764.jpg"/></a> </div> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址Q?Copyright @ 2012-2016 北京翠教育U技有限公司版权所?京ICP?2036804-1 电话Q?10-61943045 地址Q北京市h区小南庄路怡秀园甲一号亿德大?? |站技术支?北京艄八六U技有限公司</div> </div> <script type="text/javascript" src="/zty/js/zzfeicuiedu.js"> </script> <a href="http://www.mkwdal.tw/"><span class="STYLE1">ʮֿ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script type="text/javascript"> </script> <!-- 2016-03-03 03:23:57{֏-->